BIGUMA® – N2 Plus

ce

Polymérmi modifikovaná asfaltová zálievková hmota podľa TL Fug-StB a STN EN 14188-1, typ N2

BIGUMA® – N2 Plus je ideálna voľba pre dopravné oblasti so zvýšeným pohybom škár. Koeficient absorpcie pohybu je 35 % a preto je možné hmotu použiť na plochách z betónu a asfaltu silne zaťažených dopravou. Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou k živicovým a minerálnym podkladom a vysokou odolnosťou voči starnutiu.

Schválenie: TL Fug-StB / ČSN EN 14188-1, typ N2

  • plasticko-elastická, a preto optimálna rovnováha medzi absorpciou pohybu a znížením napätia v škáre
  • navrhnuté pre možnú zmenu šírky škáry až o 35 %
  • veľmi dobré funkčné vlastnosti za tepla aj chladu
  • dobrá priľnavosť na asfaltové a minerálne podklady
  • vysoká odolnosť spojov voči starnutiu
Teplota spracovania:cca 160-180 °C
Hustota:cca 1,1 g/cm³
Adhézna náterová hmota:COLZUMIX®– Haftgrund N2 Plus
Spotreba:údaje v technickom liste
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
plech30 kg11330 kg3
10 kg20200 kg3
kartón24 kg 36864 kg1
12 kg64768 kg1

PODOBNÉ PRODUKTY

BIGUMATL82_10kg_en_Hobbock_dga_web

BIGUMA®
– TL 82

Detail

BIGUMAASPHALT_32kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– Asphalt

Detail

Connect

BIGUMA®
– Connect

Detail

BIGUMADS164SNV_10kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– DS 164/SNV

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT