profil produkty produkty - nastroje reference mapa stranek kontakt
sanacni hmoty
emulzni kalove zakryty
adhezni natery
lepici hmoty
 
zálivkové hmoty
název výrobku druh výrobku balení technický list bezpečnostní list foto
           
BIGUMA - TL 82 za horka aplikovaná plasticko - elastická asfaltová zálivková
hmota do šířky 25 mm
10 kg/30 kg pdf word
word
BIGUMA - DS 164/SNV za horka aplikovaná plasticko - elastická
asfaltová zálivková hmota do šířky 25 mm

10 kg/30 kg

pdf word
word
Highslide JS
BIGUMA - RS-CZ za horka aplikovaná asfaltová zálivková hmota pro sanaci trhlin
do 25 mm
12 kg/35kg pdf word
word
Highslide JS
BIGUMA - BAB 20 ZTV za horka aplikovaná asfaltová zálivková hmota ke kolejím
a pro spáry 30 - 50 mm
12 kg/35kg pdf word
word
Highslide JS
BIGUMA - N 10 za horka aplikovaná asfaltová zálivková hmota pro dlažby 15 kg/40kg pdf word
word
Highslide JS
 
© 2008 Biguma Bohemia