profil produkty produkty - nastroje reference mapa stranek kontakt
sanacni hmoty
emulzni kalove zakryty
adhezni natery
lepici hmoty
 
sanační hmoty
název výrobku druh výrobku balení
technický list
bezpečnostní list
foto
BIGUMA – BR asfaltové pojivo pro EMZ kladené za tepla 35 kg pdf word
word
BIGUMA – DS 10 asfaltová opravovací a sanační hmota do hloubky 5 – 15 mm 20 kg pdf word
word
Highslide JS
BIGUMA – DS 30 asfaltová opravovací a sanační hmota do hloubky 15–30 mm 22 kg pdf word
word
Highslide JS
BIGUMA – REP 0/3 opravovací hmota na bázi polymerbitumenové emulze 20 kg pdfword
word
Highslide JS
BIGUMA – Aquabit asfaltová rychle tuhnoucí směs zpracovatelná za studena 25 kg
pdfword
word

 
© 2008 Biguma Bohemia