BIGUMA® – BR

Modifikované asfaltové spojivo pre elastické mostné závery kladené za tepla a na zhotovenie prejazdov na asfaltových vozovkách

BIGUMA® – BR je za horúca aplikované, polyméry modifikované asfaltové spojivo s vynikajúcimi výplňovými materiálmi a zmäkčovadlami vhodné na zhotovenie asfaltových prejazdov na vozovkách.

Prejazdy na asfaltových vozovkách slúžia na spojenie a utesnenie dilatačnej škáry v mostoch alebo iných stavebných objektoch. Prejazdy musia bez poškodenia znášať záťaž prevádzky na komunikáciu, zmeny klimatických podmienok, posuny stavieb a musia pri tom obmedziť vznikajúce pnutie bez toho, aby došlo k vzniku trhlín.

Prejazdy z asfaltu sa pri použití BIGUMA® – BR skladajú zo špeciálneho, vzájomne zladeného systému z modifikovaného asfaltového spojiva BIGUMA® – BR, vybraného prírodného kameniva a krycích pruhov.

Schválenie: Stavebné technické osvedčenie vydané ITC, a. s. Zlín

Teplota spracovania:
160-180 °C
Hustota:
cca 1,25 g/cm³
Spotreba:
bez prímesu; v prípade potreby COLZUMIX® – Haftgrund
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
plech35 kg113853