BIGUMA® – Emulsion HK-S (Haftkleber)

Asfaltový spojovací postrek pre spojenie vrstiev

BIGUMA® – Emulsion HK-S sa používa na nastriekanie podkladu na vytvorenie pevného spojenia medzi asfaltovými vrstvami v súlade so ZTV Asphalt-StB 07 pre stavebné triedy IV až VI. BIGUMA® – Emulsion HK-S je certifikovaná ako katiónová asfaltová emulzia C40B5-SS podľa TL BE-StB 15 a harmonizovanej európskej normy STN EN 13808.

Kombinácia vynikajúcich rozprašovacích, dobre vsakujúcich a tesniacich vlastností a silnej adhéznej sily umožňujú BIGUMA® – Emulsion HK-S vytvoriť pri správnom nanášaní optimálne spojenie medzi asfaltovými vrstvami.

  • nízka spotreba
  • vynikajúce nasiaknutie do podkladu
  • dobrá priľnavosť medzi asfaltovými vrstvami
  • veľmi jednoduchá a rovnomerná aplikácia nástreku relatívne málo aerosólu
  • dobrá priľnavosť vďaka katiónovým vlastnostiam
  • vysoká stabilita emulzie pri skladovaní
Náboj (DIN 52044):katión
Vonkajšie vlastnosti (DIN 52002):
hnedý, tekutý, homogénny
Obsah vody (DIN 52048):
<60 %
Zvyšok na site (DIN 52040):
<0,5 %
Doba výtoku (DIN 52023 T 1):
asi 4 s pri 20 °C a 4 mm tryske
Strata váhy (DIN 52045 T 2):
asi 60 %
Druh živicového spojiva:
asfalt pre cestné staviteľstvo
Vplyv vody (DIN 52045 T 1):
kamenná drť
Bod mäknutia (DIN 52045 T 2):
>37,0 °C
Spotreba:
podľa skúseností je spotreba 0,20–0,30 kg/m², pričom horná hranica platí pre podklady chudobné na spojivo.

Balenie

Hmotnosť balenia

Balenie na palete

Hmotnosť na paletu

Stohovanie paliet

Kanyster

25 kg

24

600

1

Sud

200 kg

4

800

1

IBC kontajner

(100 x 120 x105)

1 000 kg

1

1 000

1

PODOBNÉ PRODUKTY

Dobau

DOBAU®
– Bitumengrundierung

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT