BIGUMA® – L

Emulzia s jemnozrnnými minerálmi na vyplňovanie pórov na báze rozpúšťadiel ihneď pripravená na aplikáciu

BIGUMA® – L sa používa na povrchové uzavretie a obnovenie asfaltových povrchov a na osvieženie starých asfaltových vrchných náterov. Používa sa tiež na utesnenie drsných a otvorených poréznych asfaltových vrstiev na predĺženie životnosti. Ztenčené a povrchovo narušené vrchné vrstvy je možné pred ďalším poškodením ochrániť aplikáciou BIGUMA® – L. Asfaltové povrchy, ktoré majú príliš otvorené póry, je možné uzavrieť BIGUMA® – L.

Keďže sa BIGUMA® – L nanáša bez použitia strojov, je jeho použitie obzvlášť jednoduché.

Schválenie: Stavebné technické osvedčenie vydané ITC, a. s. Zlín

  • má regeneračný účinok na spojivo starého asfaltového podkladu
  • odolný voči povrchovej vode ihneď po aplikácii
  • jednoduchá aplikácia bez použitia strojov
  • ľahké spracovanie a dobrá stabilita pri skladovaní
  • odolná voči silnému mechanickému namáhaniu
Vonkajšie vlastnosti:čierny, tekutý, homogénny
Strata váhy vyparením: <25 %
Hustota pri 25 °C:asi 1,30 g/cm³
Druh spojiva:živica
Druh rozpúšťadla:uhlovodík
Podiel hmoty na pevné telesá:>70 %
Spotreba:údaje v technickom liste

Balenie

Hmotnosť

Balenie na palete

Hmotnosť na palete

Stohovanie paliet

plech

10 kg

30

300

1

plech

30 kg

16

480

1

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT