DOBAU® – Bitumengrundierung

Nízkoviskózny bitúmenový základný náter na báze rozpúšťadiel

DOBAU® – Bitumengrundierung je adhézny náter s vysokou schopnosťou prenikania do minerálnych podkladov ako napr. betón, murivo alebo omietka. DOBAU® – Bitumengrundierung slúži ako adhézny náter pre riedidlá obsahujúce asfaltové sanačné a lepiace hmoty, asfaltové nátery, strešné pásy rovnako ako pre asfaltové stavebné hmoty v cestnom staviteľstve.

  • dobrá priľnavosť na asfalt a minerálne podklady
  • dodávaný v stave pripravenom na použitie
  • viaže prachové častice
  • odolný proti kvapalným riedidlám, soliam, riedeným kyselinám, vápnu, cementu
  • vysoká schopnosť prenikania do podkladu
  • rýchle schnutie aplikovaného adhézneho náteru
Druh spojiva:
živica
Druh rozpúšťadla:
benzín
Skupenstvo:
kvapalina
Bod vzplanutia (DIN 53 213):
< 0 °C
Spotreba:
podľa skúseností je spotreba 0,20–0,30 kg/m², pričom horná hranica platí pre podklady chudobné na spojivo.

Balenie

kartón/balenie

kartón/kg

Sprej 600 ml

12

8

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT