Politika kvality pozemných komunikácií - www.pjpk.cz.

„Ministerstvo dopravy s Riaditeľstvom ciest a diaľnic ČR spravuje a rozvíja Systém kvality pozemných komunikácií. Súčasťou tohto systému je ucelený rad technických a zmluvných predpisov, metodických pokynov, prehľad schválených materiálov a výrobkov a pod. Všetky potrebné informácie sú v ucelenej podobe dostupné na webových stránkach Politika kvality pozemných komunikácií – www.pjpk.cz.

Informácie sú uvedené so súhlasom Riaditeľstva ciest a diaľnic ČR, Úsek kontroly kvality stavieb