BIGUMA® – N10

Asfaltová zálievková hmota na povrchy z dlažby

Asfaltová zálievková hmota BIGUMA® – N10 je vhodná na vyplňovanie škár na všetkých typoch spevnených plôch dlažbou a panelmi. Vyznačuje sa vysokou stabilitou a dobrou priľnavosťou.

Schválenie: Stavebné technické osvedčenie vydané ITC, a. s. Zlín

  • vysoká pevnosť
  • dobrá priľnavosť k minerálnym podkladom
  • veľmi dobré funkčné vlastnosti za tepla aj chladu
  • vysoká odolnosť spojov voči starnutiu
Teplota spracovania:
150-180 °C
Hustota:
cca 1,5 g/cm³
Adhézna náterová hmota:
COLZUMIX® – Haftgrund
Spotreba:
údaje v technickom liste
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
plech40 kg114403
kartón30 kg361 0801
15 kg649601

PODOBNÉ PRODUKTY

BIGUMAN10GRAU_20kg_en_dga

BIGUMA®
– N10 Grey

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT