Ostravske komunikace

So spoločnosťou BIGUMA spolupracujeme dlhodobo. Oceňujeme stabilnú kvalitu materiálu a ústretovú komunikáciu pri riešení našich dodávok.

V nadchádzajúcom období sme sa rozhodli so spoločnosťou naďalej spolupracovať, pre jej profesionálny prístup a kvalitné produkty.

Využívame najmä elastické zálievkové hmoty aplikované za tepla na sanáciu trhlín. Maximálna spokojnosť z našej strany je s produktmi pre kalové zákryty Stradafix L a elastickou zálievkou za tepla TL 82.

Spoločnosť BIGUMA BOHEMIA, s.r.o. by som odporučil pre jej stabilitu na trhu so sanačnými asfaltovými hmotami.

Sato

S firmou BIGUMA spolupracujeme od roku 2001. Našu mnohoročnú spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne. Produkty BIGUMA, ktoré pri našej práci používame majú konštantne po mnoho rokov vysokú kvalitu, čo je pre našu reputáciu dôveryhodnej firmy vykonávajúcej kvalitné práce, zásadné.

Oceňujeme profesionálny, zodpovedný a promptný prístup pri riešení našich požiadaviek. BIGUMA vo mne evokuje kolektív veľmi milých schopných a spoľahlivých ľudí, s ktorými je radosť spolupracovať.

Hermes

Vašu spoločnosť môžeme len odporučiť. Stavia na hodnotách, ktoré sú dôležité aj v našom podnikaní. Férovosť, spoľahlivosť, dôvera. Rozhodne spĺňa všetky kritériá kvality poskytovaných služieb a produktov.

Pre náš systém HERMES – opravy poklopov a vpustov používame tesniace pásky BIGUMA – BAND Plus a kalový zákryt Biguma – L (Stradafix). O celkovej profesionalite svedčí aj aktívna komunikácia, kvalita a rýchlosť dodania poskytovaných služieb, otvorenosť a promptnosť pri riešení dodatočných požiadaviek.

Veľmi oceňujeme osobný aj profesionálny prístup, ako aj flexibilné reagovanie na požadované zmeny. Celkovo veľmi príjemná spolupráca, tešíme sa na ďalšie spoločné obchodovanie.

Santech Alfa

S firmou BIGUMA spolupracujeme od roku 2001. Pre našu spoločnosť je výhradný dodávateľ asfaltových zálievok a príslušenstva na ich spracovanie. Jedná sa o špeciálne modifikované asfalty na ošetrenie pracovných škár a dilatácií.

Spolupráca je vždy rýchla, bezproblémová a oceňujeme najmä ich profesionálny prístup k riešeniu legislatívnych vecí, spojených s dodávanými materiálmi, kedy nám vždy vyšli operatívne v ústrety a odovzdali potrebné doklady – najmä pre ŘSD ČR.

Ľudský aj profesionálny prístup a kvalita dodávaných produktov nás utvrdili v pokračovaní spolupráce v nasledujúcich rokoch.

kocnar-logo

„S firmou Biguma spolupracujeme už 20 rokov. Hlavnou výhodou je stabilná kvalita produktov a ochota kedykoľvek odborne poradiť. Oceňujeme flexibilné, spoľahlivé a priateľské jednanie celej firmy.“

Jan Kočnar, konateľ firmy Cestné práce Kočnar, s.r.o.

Kupstr

So spoločnosťou BIGUMA spolupracujeme už od vzniku našej firmy KUPSTR s.r.o., profesionalita, príjemná rýchla komunikácia a hlavne kvalitné materiály na ošetrenie škár asfaltovou zálievkou, ktoré vyhovujú všetkým normám na cestách vyšších tried aj na diaľniciach. To sú pre nás hlavné aspekty, ktoré v tejto spoločnosti spokojne nachádzame. Hodnotíme na 6 z 5 hviezdičiek.

Aké produkty využívame?

Keďže najviac ošetrujeme škáry v asfaltových a betónových povrchoch, využívame asfaltovú zálievku BIGUMA TL – 82 a penetračný náter COLZUMIX – Haftgrund. V druhom rade odoberáme asfaltovú zálievku BIGUMA – BAB 20 ZTV – ktorá je vhodná na ošetrenie škár koľajnice – asfalt/betón

So všetkými produktmi, ktoré sme od spoločnosti BIGUMA odobrali, sme boli úplne spokojní a vyhovovali všetkým našim potrebám. Z dôvodov, ktoré sme uvádzali v bode 1. by som spoločnosť BIGUMA bez problémov odporučil našim známym.

Ovesta

Materiál Biguma TL82 používame už viac ako 10 rokov. Za túto dobu sme aplikovali niekoľko 10 ton zálievky a naozaj sa môžeme podpísať pod tvrdenie, že Biguma TL82 je výborná zálievka, ktorá si drží svoju kvalitu.

Sme profesionáli, ktorí sa snažia odviesť vždy 100% prácu, čo sa nám so zálievkou TL82 aj ostatnými produktmi od BIGUMA aj darí. Samozrejme musí byť aj dobrý dodávateľ, ktorý nám vždy zaistí rýchlu a bezproblémovú dodávku a tým firma BIGUMA bezpochyby je.

Pokiaľ sa jedná o hodnotenie hviezdičiek tak dávam 4,5 a to len z toho dôvodu, že vždy je čo zlepšiť.

Kolomaznik

Používam produkty asfaltovej zálievky RS alebo TL. Bol som spokojný so všetkými produktmi, ale aj s prístupom a ochotou k zákazníkovi. Odporučil by som vás preto, pretože vaše produkty sú kvalitné a bez závad.

Kosta

Komunikácia s Vašou firmou prebieha rýchlo a bezproblémovo najmä pri objednávaní tovaru. Jeho zasielanie prebieha rýchlo v čo možno najkratšom termíne a požadovanom množstve. S Vašou spoločnosťou BIGUMA spolupracujeme už niekoľko rokov a dúfame, že k obojstrannej spokojnosti.

Sme spokojní predovšetkým s rýchlosťou dodania objednávaného tovaru. Odporučili by sme Vás hlavne z dôvodu profesionálneho prístupu a kvalite výrobkov.

Ceníme si predovšetkým stabilnú kvalitu vašich materiálov a profesionálny prístup vašich zamestnancov pri riešení záležitostí. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom období.

Od Vašej spoločnosti odoberáme zálievkovú hmotu – „Biguma RS-CZ“ a Colzumix.

Ostravske komunikace

So spoločnosťou BIGUMA spolupracujeme dlhodobo. Oceňujeme stabilnú kvalitu materiálu a ústretovú komunikáciu pri riešení našich dodávok.

V nadchádzajúcom období sme sa rozhodli so spoločnosťou naďalej spolupracovať, pre jej profesionálny prístup a kvalitné produkty.

Využívame najmä elastické zálievkové hmoty aplikované za tepla na sanáciu trhlín. Maximálna spokojnosť z našej strany je s produktmi pre kalové zákryty Stradafix L a elastickou zálievkou za tepla TL 82.

Spoločnosť BIGUMA BOHEMIA, s.r.o. by som odporučil pre jej stabilitu na trhu so sanačnými asfaltovými hmotami.

Sato

S firmou BIGUMA spolupracujeme od roku 2001. Našu mnohoročnú spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne. Produkty BIGUMA, ktoré pri našej práci používame majú konštantne po mnoho rokov vysokú kvalitu, čo je pre našu reputáciu dôveryhodnej firmy vykonávajúcej kvalitné práce, zásadné.

Oceňujeme profesionálny, zodpovedný a promptný prístup pri riešení našich požiadaviek. BIGUMA vo mne evokuje kolektív veľmi milých schopných a spoľahlivých ľudí, s ktorými je radosť spolupracovať.

Hermes

Vašu spoločnosť môžeme len odporučiť. Stavia na hodnotách, ktoré sú dôležité aj v našom podnikaní. Férovosť, spoľahlivosť, dôvera. Rozhodne spĺňa všetky kritériá kvality poskytovaných služieb a produktov.

Pre náš systém HERMES – opravy poklopov a vpustov používame tesniace pásky BIGUMA – BAND Plus a kalový zákryt Biguma – L (Stradafix). O celkovej profesionalite svedčí aj aktívna komunikácia, kvalita a rýchlosť dodania poskytovaných služieb, otvorenosť a promptnosť pri riešení dodatočných požiadaviek.

Veľmi oceňujeme osobný aj profesionálny prístup, ako aj flexibilné reagovanie na požadované zmeny. Celkovo veľmi príjemná spolupráca, tešíme sa na ďalšie spoločné obchodovanie.

Santech Alfa

S firmou BIGUMA spolupracujeme od roku 2001. Pre našu spoločnosť je výhradný dodávateľ asfaltových zálievok a príslušenstva na ich spracovanie. Jedná sa o špeciálne modifikované asfalty na ošetrenie pracovných škár a dilatácií.

Spolupráca je vždy rýchla, bezproblémová a oceňujeme najmä ich profesionálny prístup k riešeniu legislatívnych vecí, spojených s dodávanými materiálmi, kedy nám vždy vyšli operatívne v ústrety a odovzdali potrebné doklady – najmä pre ŘSD ČR.

Ľudský aj profesionálny prístup a kvalita dodávaných produktov nás utvrdili v pokračovaní spolupráce v nasledujúcich rokoch.

kocnar-logo

„S firmou Biguma spolupracujeme už 20 rokov. Hlavnou výhodou je stabilná kvalita produktov a ochota kedykoľvek odborne poradiť. Oceňujeme flexibilné, spoľahlivé a priateľské jednanie celej firmy.“

Jan Kočnar, konateľ firmy Cestné práce Kočnar, s.r.o.

Kupstr

So spoločnosťou BIGUMA spolupracujeme už od vzniku našej firmy KUPSTR s.r.o., profesionalita, príjemná rýchla komunikácia a hlavne kvalitné materiály na ošetrenie škár asfaltovou zálievkou, ktoré vyhovujú všetkým normám na cestách vyšších tried aj na diaľniciach. To sú pre nás hlavné aspekty, ktoré v tejto spoločnosti spokojne nachádzame. Hodnotíme na 6 z 5 hviezdičiek.

Aké produkty využívame?

Keďže najviac ošetrujeme škáry v asfaltových a betónových povrchoch, využívame asfaltovú zálievku BIGUMA TL – 82 a penetračný náter COLZUMIX – Haftgrund. V druhom rade odoberáme asfaltovú zálievku BIGUMA – BAB 20 ZTV – ktorá je vhodná na ošetrenie škár koľajnice – asfalt/betón

So všetkými produktmi, ktoré sme od spoločnosti BIGUMA odobrali, sme boli úplne spokojní a vyhovovali všetkým našim potrebám. Z dôvodov, ktoré sme uvádzali v bode 1. by som spoločnosť BIGUMA bez problémov odporučil našim známym.

Ovesta

Materiál Biguma TL82 používame už viac ako 10 rokov. Za túto dobu sme aplikovali niekoľko 10 ton zálievky a naozaj sa môžeme podpísať pod tvrdenie, že Biguma TL82 je výborná zálievka, ktorá si drží svoju kvalitu.

Sme profesionáli, ktorí sa snažia odviesť vždy 100% prácu, čo sa nám so zálievkou TL82 aj ostatnými produktmi od BIGUMA aj darí. Samozrejme musí byť aj dobrý dodávateľ, ktorý nám vždy zaistí rýchlu a bezproblémovú dodávku a tým firma BIGUMA bezpochyby je.

Pokiaľ sa jedná o hodnotenie hviezdičiek tak dávam 4,5 a to len z toho dôvodu, že vždy je čo zlepšiť.

Kolomaznik

Používam produkty asfaltovej zálievky RS alebo TL. Bol som spokojný so všetkými produktmi, ale aj s prístupom a ochotou k zákazníkovi. Odporučil by som vás preto, pretože vaše produkty sú kvalitné a bez závad.

Kosta

Komunikácia s Vašou firmou prebieha rýchlo a bezproblémovo najmä pri objednávaní tovaru. Jeho zasielanie prebieha rýchlo v čo možno najkratšom termíne a požadovanom množstve. S Vašou spoločnosťou BIGUMA spolupracujeme už niekoľko rokov a dúfame, že k obojstrannej spokojnosti.

Sme spokojní predovšetkým s rýchlosťou dodania objednávaného tovaru. Odporučili by sme Vás hlavne z dôvodu profesionálneho prístupu a kvalite výrobkov.

Ceníme si predovšetkým stabilnú kvalitu vašich materiálov a profesionálny prístup vašich zamestnancov pri riešení záležitostí. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom období.

Od Vašej spoločnosti odoberáme zálievkovú hmotu – „Biguma RS-CZ“ a Colzumix.