PROXAN® – CP-P

Dvojzložkový základný náter na polysulfidové tesniace hmoty na savé podklady

PROXAN® – CP-P je dvojzložkový základný náter na zvýšenie priľnavosti polysulfidových tesniacich hmôt. Primer PROXAN® – CP-P je vhodný na predúpravu poréznych savých povrchov, ako je betón, murivo, drevo (bez laku alebo vrchného náteru) a vytvára homogénny a dostatočne stabilný povrch pre tesniacu hmotu. Adhézny náter je súčasťou osvedčení, certifikátov a stavebných povolení k systému aplikácie produktov PROXAN®.

  • na báze epoxidovej živice
  • vhodné pre savé podklady
  • vynikajúce priľnavé vlastnosti
Chemický základ:
Epoxidová živica
Doba spracovania:Cca 2-3 hodiny
Doba odvetrania:Cca 30 min. až 2 hodiny v závislosti na teplote a vlhkosti
Pomer miešania:A:B = 4:1 váhového podielu
Spotreba:0,01 to 0,02 l/bm (v závislosti na rozmeroch škár)
Kombinované balenie
nádoba s objemom 1 liter (zložka A + B), 10 balení v kartóne

PODOBNÉ PRODUKTY

PROXANCPG_400ml_en_dga

PROXAN® – CP-G

Detail

PROXANCPA_1l_Kombi-Gebinde_en_dga

PROXAN® – CP-A

Detail

PROXANCPS_1l_Kombi-Gebinde_en_dga

PROXAN® – CP-S

Detail

PROXANCPSR_1l_Kombi-Gebinde_en_dga

PROXAN® – CP-SR

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT