PROXAN® – RM3

Dvojzložková reakčná opravná malta na báze epoxidovej živice

Opravná malta PROXAN® – RM3 je pigmentovaná dvojzložková reakčná malta na báze epoxidovej živice naplnená špeciálnym kremičitým pieskom. V spojení so spojivom PROXAN® – HRM 3 sa opravná malta PROXAN® – RM 3 prednostne používa na opravy betónu. Vďaka svojej vysokej chemickej odolnosti je vhodná na použitie v oblastiach, kde môžu pôsobiť chemikálie, napr. v zariadeniach na skladovanie, plnenie a manipuláciu s látkami znečisťujúcimi vodu (systémy LAU).

  • na báze epoxidovej živice
  • vysoká chemická odolnosť
  • schválené Nemeckým inštitútom pre pozemné staviteľstvo (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt)
  • na sanáciu betónu v zariadeniach na skladovanie, plnenie a manipuláciu s kvapalinami ohrozujúcimi vodu podľa Z-74.12-96
Farba:Betónová šedá
Hustota::
≥2,1 g/cm3
Pomer miešania:
A:B = 1000:36
Teplota pri aplikácii:
8 °C ≤ T ≤ 30 °C
Adhézny náter:
PROXAN® – HRM 3
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
Plastový kýblik8 kg60480 kg1
20 kg 24480 kg1