BIGUMA® – RS

Polymérmi modifikovaná asfaltová hmota s vysokou stabilitou na ošetrenie trhlín

BIGUMA® – RS sa používa najmä na opravy trhlín, škár a spojov na asfaltových a betónových komunikáciách, a to aj metódou „OVERSEALBANDING“ – plombovanie s povrchovým prekrytím. Táto špeciálna zmes vykazuje vysokú úroveň stability, aj keď je vystavená slnečnému žiareniu. Pri prechádzaní sa nelepí na pneumatiky.

Schválenie: Stavebné technické osvedčenie vydané ITC, a. s. Zlín

 • veľmi dobrá priľnavosť na asfaltové a minerálne podklady
 • odolná proti slnečnému žiareniu
 • nelepí sa na pneumatiky
 • vysoká odolnosť spojov voči starnutiu
 • veľmi dobré vlastnosti za tepla aj chladu
Teplota spracovania:170-180 °C
Hustota:cca 1,25 g/cm³
Adhézna náterová hmota:COLZUMIX®– Haftgrund
Spotreba:údaje v technickom liste
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
plech35 kg113853
12 kg202403
kartón30 kg3610801
12 kg647681

PODOBNÉ PRODUKTY

C CS

BIGUMA®
– C-CS

Detail

Reak

BIGUMA®
– Reaktiv

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

BIGUMA® – Airfield

ce

Polymérmi modifikovaná asfaltová zálievková hmota podľa TL Fug-StB a STN EN 14188-1, typ N2 pre oblasti letovej prevádzky so zvýšeným namáhaním spojov

BIGUMA® – Airfield je hmota špeciálne vyvinutá pre betónové pozemné komunikácie na letiskách.

Vďaka absorpcii pohybu 35% môžu spoje ľahko odolať náročnému zaťaženiu pri vzlete a pristátí lietadla. Okrem toho táto špeciálna hmota zaujme svojimi veľmi dobrými vlastnosťami v teplých aj chladných podmienkach a dobrou priľnavosťou k minerálnym a asfaltovým podkladom.

Schválenie: TL Fug-StB / ČSN EN 14188-1, typ N2

 • plasticko-elastická, a preto optimálna rovnováha medzi absorpciou pohybu a znížením napätia v škáre
 • navrhnuté pre možnú zmenu šírky škáry až o 35 %
 • veľmi dobré funkčné vlastnosti za tepla aj chladu
 • dobrá priľnavosť na asfaltové a minerálne podklady
 • vysoká odolnosť voči starnutiu
Teplota spracovania:160-180 °C
Hustota:cca 1,1 g/cm³
Adhézna náterová hmota:COLZUMIX®– Airfield
Spotreba:údaje v technickom liste
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
plech30 kg11330 kg3
kartón 24 kg 36864 kg1
12 kg64768 kg1

PODOBNÉ PRODUKTY

BIGUMATL82_10kg_en_Hobbock_dga_web

BIGUMA®
– TL 82

Detail

BIGUMAASPHALT_32kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– Asphalt

Detail

Connect

BIGUMA®
– Connect

Detail

BIGUMADS164SNV_10kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– DS 164/SNV

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

BIGUMA® – Arctic Grade

Plasticko-elastická asfaltová zálievková hmota na použitie v chladnom podnebí

Vďaka špeciálnemu zloženiu bitúmenu a polyméru je asfaltová hmota BIGUMA® – Arctic Grade navrhnutá pre pozemné komunikácie v oblastiach s chladným podnebím. Je vhodná na vypĺňanie škár a trhlín na betónových vozovkách aj iných betónových a asfaltových povrchoch.

Táto tesniaca hmota spĺňa požiadavky na pružnosť a priľnavosť, a to aj pri teplotách -30 °C.

 • plasticko-elastická, dobre znáša dilatačné pohyby v škáre
 • optimálna pružnosť a priľnavosť aj pri teplotách -30 °C
 • vyrobená pre možné zmeny šírky škár až o 25 %
Teplota spracovania:160-180 °C
Hustota:cca 1,1 g/cm³
Adhézna náterová hmota:COLZUMIX®– Haftgrund
Spotreba:údaje v technickom liste
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
plech30 kg11330 kg3
10 kg20200 kg3
kartón24 kg 36864 kg1
12 kg64768 kg1

PODOBNÉ PRODUKTY

BIGUMATL82_10kg_en_Hobbock_dga_web

BIGUMA®
– TL 82

Detail

BIGUMAASPHALT_32kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– Asphalt

Detail

Connect

BIGUMA®
– Connect

Detail

BIGUMAN2PLUS_10kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– N2 Plus

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

BIGUMA® – N2 Plus

ce

Polymérmi modifikovaná asfaltová zálievková hmota podľa TL Fug-StB a STN EN 14188-1, typ N2

BIGUMA® – N2 Plus je ideálna voľba pre dopravné oblasti so zvýšeným pohybom škár. Koeficient absorpcie pohybu je 35 % a preto je možné hmotu použiť na plochách z betónu a asfaltu silne zaťažených dopravou. Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou k živicovým a minerálnym podkladom a vysokou odolnosťou voči starnutiu.

Schválenie: TL Fug-StB / ČSN EN 14188-1, typ N2

 • plasticko-elastická, a preto optimálna rovnováha medzi absorpciou pohybu a znížením napätia v škáre
 • navrhnuté pre možnú zmenu šírky škáry až o 35 %
 • veľmi dobré funkčné vlastnosti za tepla aj chladu
 • dobrá priľnavosť na asfaltové a minerálne podklady
 • vysoká odolnosť spojov voči starnutiu
Teplota spracovania:cca 160-180 °C
Hustota:cca 1,1 g/cm³
Adhézna náterová hmota:COLZUMIX®– Haftgrund N2 Plus
Spotreba:údaje v technickom liste
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
plech30 kg11330 kg3
10 kg20200 kg3
kartón24 kg 36864 kg1
12 kg64768 kg1

PODOBNÉ PRODUKTY

BIGUMATL82_10kg_en_Hobbock_dga_web

BIGUMA®
– TL 82

Detail

BIGUMAASPHALT_32kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– Asphalt

Detail

Connect

BIGUMA®
– Connect

Detail

BIGUMADS164SNV_10kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– DS 164/SNV

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

BIGUMA® – DS 164/SNV

ce

Polymérmi modifikovaná asfaltová zálievková hmota podľa TL Fug-StB a STN EN 14188-1, typ N2

BIGUMA® – DS 164/SNV je asfaltová zálievková hmota vhodná na vyplňovanie škár na pozemných komunikáciách z betónu a asfaltu bez zvláštneho chemického namáhania. Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou k živicovým a minerálnym podkladom a vysokou odolnosťou voči starnutiu.

Táto špeciálna tesniaca hmota spĺňa požiadavky na kvalitu Švajčiarskej asociácie pre štandardizáciu (SNV) podľa štandardného listu 671 625a pre zmes gumy a bitúmenu a požiadavky federálnej špecifikácie USA SS-S-164.

Schválenie: SNV 671625 a / SS-S – 164 / TL Fug-StB / ČSN EN 14188-1, typ N2

 • plasticko-elastická, dobre znáša dilatačné pohyby v škáre
 • veľmi dobré vlastnosti za tepla aj chladu
 • dobrá priľnavosť na asfaltové a minerálne podklady
 • vysoká odolnosť spojov voči starnutiu
 • vyrobená pre možné zmeny šírky škár až o 25 %
Teplota spracovania:cca 160-180 °C
Hustota:cca 1,1 g/cm³
Adhézna náterová hmota:COLZUMIX®– Haftgrund
Spotreba:údaje v technickom liste
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
plech30 kg11330 kg3
10 kg20200 kg3
kartón25 kg 36900 kg1
10 kg80800 kg1

PODOBNÉ PRODUKTY

BIGUMATL82_10kg_en_Hobbock_dga_web

BIGUMA®
– TL 82

Detail

BIGUMAASPHALT_32kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– Asphalt

Detail

Connect

BIGUMA®
– Connect

Detail

BIGUMAN2PLUS_10kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– N2 Plus

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

BIGUMA® – TL 82

ce

Polymérmi modifikovaná asfaltová zálievková hmota podľa TL Fug-StB a STN EN 14188-1, typ N2

BIGUMA® – TL 82 je vysoko kvalitná asfaltová zálievková hmota, vhodná na vyplňovanie škár betónových a asfaltových povrchov pozemných komunikácií. Vďaka svojmu plasticko-elastickému zloženiu zaisťuje optimálnu rovnováhu medzi absorpciou pohybu a znižovaním napätia v spoji a súčasne veľmi dobrú priľnavosť k živičným a minerálnym podkladom. BIGUMA® – TL 82 ponúka vďaka svojim vyváženým vlastnostiam širokú škálu aplikovania produktu.

Schválené: TL Fug-StB, ČSN EN 14188-1, typ N2

 • plasticko-elastická, dobre znášajúca dilatačné pohyby v škárach
 • vyrobená pre možné zmeny šírky škár až o 25 %
 • veľmi dobré vlastnosti za tepla aj chladu
 • dobrá priľnavosť na asfaltové a minerálne podklady
 • vysoká odolnosť spojov voči starnutiu
Teplota spracovania:cca 160-180 °C
Hustota:cca 1,1 g/cm³
Adhézna náterová hmota:COLZUMIX®– Haftgrund
Spotreba:údaje v technickom liste
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
plech30 kg11330 kg3
10 kg20200 kg3
kartón 25 kg 36900 kg1
10 kg80800 kg1

PODOBNÉ PRODUKTY

BIGUMAASPHALT_32kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA® – Asphalt

Detail

BIGUMADS164SNV_10kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA® –
DS 164/SNV

Detail

BIGUMAARCTICGRADE_10kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA® –
Arctic Grade

Detail

BIGUMAN2PLUS_10kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA® –
N2 Plus

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

BIGUMA® – Connect

certifikaty

Polymérmi modifikovaná asfaltová zálievková hmota podľa TL Fug-StB a STN EN 14188-1, typ N2, ktorú je možné použiť bez základného náteru, úspešne prešla testom BAM

BIGUMA® – Connect je novo vyvinutá asfaltová zálievková hmota vhodná na vyplňovanie škár na pozemných komunikáciách z betónu a asfaltu. Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou k minerálnym podkladom a hmotu je možné aplikovať bez použitia adhézneho náteru, čo šetrí jeden pracovný úkon. Hmota BIGUMA® – Connect úspešne absolvovala výkonnostnú skúšku Spolkového inštitútu pre výskum a testovanie materiálov (BAM).

Schválenie: TL Fug-StB, ČSN EN 14188-1, typ N2, výkonnostná skúška BAM (protokol o skúške BAM 7.1 / 17038499)

 • na betónový povrh nie je nutný žiadny základný náter
 • dobre znáša dilatačné pohyby v škáre aj pri nízkych teplotách
 • veľmi dobré vlastnosti za tepla aj chladu
 • vynikajúca priľnavosť na minerálne podklady
 • vysoká odolnosť spojov voči starnutiu
 • vyrobená pre možné zmeny šírky škár až o 25 %
Teplota spracovania:160-180 °C
Hustota:cca 1,1 g/cm³
Spotreba:údaje v technickom liste
BalenieHmotnosťBalenie na paleteHmotnosť na paleteStohovanie paliet
plech28 kg11308 kg3
kartón25 kg 36900 kg1
10 kg80800 kg1

PODOBNÉ PRODUKTY

BIGUMATL82_10kg_en_Hobbock_dga_web

BIGUMA®
– TL 82

Detail

BIGUMADS164SNV_10kg_en_Hobbock_dga

BIGUMA®
– DS 164/SNV

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT