PROXAN® – KV 2 G PROXAN® – KV 2 ST

certifikaty

Dvojzložková tesniaca hmota na báze polysulfidov

PROXAN® – KV 2 je rýchlo reagujúca dvojzložková tesniaca hmota škár s rozťažnosťou až 35% šírky škáry. Vo verzii PROXAN® – KV 2 G je produkt tekutý, samonivelačný a je vhodný najmä na vodorovné škáry so sklonom maximálne 3 %. Vo verzii PROXAN® – KV 2 ST (stabilná) je zmes vhodná na utesnenie zvislých škár, ako sú škáry na sokloch a stenách. PROXAN® – KV 2 bol testovaný a externe monitorovaný na chemickú odolnosť podľa STN EN 14188-2.

Vďaka chemickej odolnosti sú produkty vhodné na utesnenie škár v betónových podkladoch, ktoré sú okrem mechanického zaťaženia vystavené aj chemickému zaťaženiu (PHM, posypové soli…). PROXAN® – KV 2 spoľahlivo zabraňuje prenikaniu látok znečisťujúcich vodu.

Hlavné oblasti použitia sú verejné komunikácie, cesty, mosty, tunely, čerpacie stanice, letiská…

Schválenie: ČSN EN 14188-2, TL / TP Fug-StB pre triedy zaťaženia AC

 • bez izokyanátov a bez rozpúšťadiel
 • celková prípustná deformácia až 35 % šírky škáry, pomerné predĺženie pri pretrhnutí 500 %
 • rýchlo reagujúci
 • vysoká chemická odolnosť
 • dobrá kompatibilita so súčasným materiálom vďaka chemickej väzbe na báze polysulfidu
PROXAN® – KV 2 GPPROXAN® – KV 2 ST
Na báze polyméru:
polysulfid cca 120 min.
polysulfid cca 120 min.
Doba aplikácia (23 °C, 50% zbytková vlhkosť):
cca 120 min.
cca 120 min.
Doba tvrdnutia (23 °C, 50% zbytková vlhkosť):
cca 24 hod.
cca 24 hod.
Pomer miešania:
A:B = 10:1
A:B = 10:1
Max. prípustná deformácia:
35 % šírky škáry
35 % šírky škáry
Tvrdost Shore A:
cca 15
cca 20
E 140:
cca 0,25 N/mm2
cca 0,3 N/mm2
Farba:
šedá, čierna
šedá, čierna

PROXAN® – KV 2 G – tekutý

Kombinované balenie (komponent A + B)VeľkosťBalenie v kartóneMnožstvo na palete
Kovová plechovka2,5 l4 ks300 l
Kovová plechovka4,0 l4 ks288 l
Kovový kýblik10,0 l300 l
Kovový kýblik25,0 l350 l

PROXAN® – KV 2 ST – stabilný

Kombinované balenie (komponent A + B)VeľkosťBalenie v kartóneMnožstvo na palete
Kartuša450 ml12 ks324 l
Kovová nádoba2,5 l4 ks300 l
Kovová nádoba4,0 l4 ks288 l

PODOBNÉ PRODUKTY

KV2G-S

PROXAN® – KV 2 G-S

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

PROXAN® – KV 2 G-S

certifikaty

Rýchlo reagujúca dvojzložková tesniaca hmota na báze polysulfidov pre škáry v betónovom povrchu

PROXAN® – KV 2 G-S je rýchlo reagujúca dvojzložková tesniaca hmota škár s rozťažnosťou až 35 % šírky škáry. Je obzvlášť vhodná pre dopravné plochy z betónu, napríklad diaľnice a letové prevádzkové oblasti s vysokými nárokmi na absorpciu pohybu. Táto tesniaca hmota sa vyznačuje vysokou chemickou odolnosťou, a preto spoľahlivo bráni prenikaniu látok znečisťujúcich vodu. PROXAN® – KV 2 G-S je tekutý a samonivelačný, a preto sa obzvlášť ľahko spracováva.

PROXAN® – KV 2 G-S úspešne absolvovala výkonnostnú skúšku Spolkového inštitútu pre výskum a testovanie materiálov (BAM).

Schválenie: ČSN EN 14188-2, výkonnostná skúška BAM (protokol o skúške BAM 7.1 / 16014734)

 • vysoká chemická odolnosť
 • vysoko elastická, prípustná deformácia až 35 % šírky škáry, pomerné predĺženie pri pretrhnutí 500 %
 • rýchlo reagujúci
 • dobrá kompatibilita so súčasným materiálom vďaka chemickej väzbe na báze polysulfidu
 • bez izokyanátov a bez rozpúšťadiel
 • variabilné možnosti spracovania: tradičné ručné spracovanie
 • možná aplikácia pomocou 2-zložkových miešacích a dávkovacích systémov
Na báze polyméru:
polysulfid
Doba aplikácia (23 °C, 50% zbytková vlhkosť):
cca 45 min
Obnovenie prevádzky (23 °C, 50 % zbytková vlhkosť):
cca po 3 h
Chemicky stály (23 °C, 50 % zbytková vlhkosť):
cca po 6 h
Pomer miešania:
A:B = 100:14
Celková prípustná deformácia:
35 % šírky škáry
Odolnosť (23 °C, 140 % elastická rozťažnosť):
96
Farba:
tmavošedá
Kombinované balenie (komponent A + B)VeľkosťBalenie v kartóneMnožstvo na palete
Kovová plechovka2,5 l4 ks300 l
Kovová plechovka4,0 l4 ks288 l
Kovový kýblik10,0 l300 l
Kovový kýblik25,0 l350 l

Balenie iných veľkostí (napr. sudy 200 l) je možné dodávať na vyžiadanie.

PODOBNÉ PRODUKTY

KV2G

PROXAN® – KV 2 G / PROXAN® – KV 2 ST

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT